Origineel parelmoer registerplaatje, waarschijnlijk 1777, gevonden in het kabinet tijdens de restauratie
1 van 3
Vorige
Volgende

Dispositie kabinetorgel


Dispositie

Volgorde op de laden van voren naar achteren vanaf de klaviatuur gezien. De basvolgorde is anders dan die van de discant. Klavieromvang C-f3.
1777 = J.J. Vool, 1844 = H.E. Freytag; 2010 = Mense Ruiter.
Hier en daar ontbrekende pijpen zijn in 2010 door Mense Ruiter nieuw bijgemaakt.

BAS

Praestant 4 voet 1777. C-c1 in het front. Alle frontpijpen met enige overlengte; originele stemuitsnijdingen (1777).
Ligtfluit 2 voet 1844. Esdoorn. Voet met eiken kern als bij de Fluit travers 8v. D.
Octaaf 2 voet 1777. Metaal; geen baarden. Geheel op de lade. Vrij wijde mensuur.
Quint 3 voet 1777. Metaal; geen baarden. Geheel op de lade. Vrij wijde mensuur.
Gedact 4 voet 1777. Grenen; baarden C t/m B; gemiddelde mensuuur. C-B gedekt, H–f3 halfgedekt; eiken stophandvat met gat.
Octaaf 8 voet 1844. Grenen; smalle baarden C-E. Enge mensuur.
Gedact 8 voet 1777. Grenen; baarden D ,D#,F,G,G#,B–h0. Gedekt; vanaf b0 halfgedekt door gat in eiken stophandvat. Gemiddelde mensuur.

DISCANT

Fluit traver 16 voet 1777. c1-f3. Grenen. In 1844 opgeschoven van c0 naar c1, f2-f3 verdwenen. Open cilindrisch, enge mensuur. Stemlappen orgelmetaal.
Praestant 8 voet 1777. Metaal; geen baarden. Geheel op de lade.
Praestant 4 voet 1777. Idem.
Quint 3 voet 1777. Idem.
Octaaf 2 voet 1777. Idem.
Fluit traver 8 voet 1844. Eiken, open, enge mensuur; stemlappen orgelmetaal.
Lager labium als Vool-pijpwerk.
Fluit 4 voet 1777. Grenen; geen baarden. H-f3 halfgedekt; eiken hoed, handvat met gat. Gemiddelde mensuur.
Gedact 8 voet 1777. Grenen; geen baarden, b0-f3 halfgedekt door gat in eikenstophandvat. Mensuur als Fluit 4.

WERKTUIGELIJKE REGISTERS en ALGEMEEN

Tremulant (inliggend)
Ventiel (windlosser)
Nihil Discant. Lege sleep voor een vm. Quint 1 1/3 of Terts 1 3/5
Toonhoogte kamertoon; a1 = 415 Hz (een halve toon onder normaal).
Winddruk 56 mm waterkolom
Stemming Young, 1800. De 6 kwinten aan de rechterzijde van de kwintencirkel minus 1/6
komma zwevend, de 6 kwinten aan de linkerzijde alle rein.

Overgenomen uit de publicatie