Publicatie kabinetorgel omslag

Publicatie kabinetorgel


Publicatie over de geschiedenis en de restauratei van het kabinetorgel met extra een affiche van het kabinetorgel als omslag (A3 formaat):

Het kabinetorgel van H.A. Groet & J.J. Vool op de Menkemaborg in Uithuizen.
Geschiedenis en restauratie


Inhoud:
Door Ida Stamhuis, directeur-conservator van de Menkemaborg, wordt kort ingegaan op de geschiedenis van de Menkemaborg. Het kabinetorgel heeft een eigen geschiedenis waarbij ingegaan wordt op de herkomst, de makers en hoe het orgel in de Menkemaborg een plek heeft gekregen. Het kabinetorgel is een type huisorgel en op deze functie en op andere huisorgels wordt nader ingegaan.
Door orgeladviseur Stef Tuinstra wordt uitgebreid ingegaan op het onderzoek en de restauratie van het kabinetorgel, niet alleen de recente, maar ook eerdere restauratie. Wat de gevolgen waren voor de uitbreiding in 1844 en wat er voor bijzondere vondsten zijn gedaan. In het laatste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een orgel werkt.

Zusammenfassung 'Die Restauriering der Kabinettorgel in der Menkemaborg in Uithuizen.

De publicatie (incl. het affiche) is alleen in de borgwinkel te koop voor de speciale prijs van € 5,-

Wilt u een exemplaar toegezonden krijgen dan € 8,50 (incl. verzendkosten) overmaken op rek.nr. 363 644 644 t.n.v. Stichting Museum Menkemaborg o.v.m. boek kabinetorgel met uw naam en volledig adres.
Uw adresgegevens kunt u ook via Contact of info@menkemaborg mailen.
LET OP! Na betaling zal de publicatie toegezonden worden.